Wykorzystanie energii słonecznej

nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany
Alternatywne źródła energii cieplnej Alternatywne źródła energii charakteryzują się zmniejszonym negatywnym oddziaływaniem (względem tradycyjnych źródeł) na środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, lub wnagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany .