palnik na zużyty olej silnikowy

Podział nagrzewnic

palnik na zużyty olej silnikowy
Ze względu na przeznaczenie: n.

pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n.

samochodowe - stosowane w samochodach n.

przemysłowe - stosowane w procesach produkcyjnych, itp. Ze względu na budowę: stacjon.